Kaliteli İşçilik

%100 Memnuniyet

Şimdi Arayın

0533 090 08 85

sağlam bina sağlam temelde bulunur

Midillioğlu Kuyu Temel Yaparsa Sağlam Yapar

emlak en iyi yatırım aracı

Yatırımınızı Güvenceye Alın Kuyu Temel Yaptırın

Sektörde Öncü Firma

Midillioğlu Kuyu Temel

0533 090 08 85

Hizmetlerimiz

01

Kuyu Temel

Kuyu temeli, zeminin taşıma kapasitesini artırmak, yapıyı sağlamlaştırmak için derin katmanlara ulaşan, genellikle betonarme, silindirik şekilli, derin temel çeşididir.

02

Keson Temel

Keson temeli, su altında veya zayıf zeminlerde kullanılan, genellikle hava basıncı ile suyun dışarı atıldığı kapalı bir kutu şeklindeki yapısal temel türüdür.

03

İksa Sistemleri

İksa sistemleri, kazı ve inşaat alanlarında toprağın kaymasını önlemek, çevre güvenliğini sağlamak ve yapısal destek sağlamak için kullanılan geçici veya kalıcı yapısal çözümlerdir.

08

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme, mevcut yapının deprem, yük artışı gibi etkilere daha dayanıklı hale getirilmesi için yapısal ve malzeme iyileştirmeleri içeren bir mühendislik sürecidir.

05

Temel Güçlendirme

Temel güçlendirme, yapıların temel bölümlerinin, zemin iyileştirmesi, ek destek elemanları ve malzeme takviyeleri ile daha sağlam ve dayanıklı hale getirilmesi işlemidir.

06

Temel Yalıtımı

Temel yalıtımı, yapıların temellerini su, nem, kimyasal maddeler ve diğer zararlı etkenlerden korumak için uygulanan, çeşitli yalıtım malzemeleri ve teknikleri kullanımıdır.

07

Yapı İzolasyonu

Yapı izolasyonu, binaların temellerinde su sızıntılarını, nem ve rutubeti önlemek için su yalıtım malzemeleri ve tekniklerinin kullanıldığı koruyucu bir süreçtir.

04

İstinat Duvarı

İstinat duvarı, yükseklik farkı olan alanlarda toprağın kaymasını önlemek, arazi stabilitesini sağlamak ve yük taşımak için inşa edilen yapısal duvardır.

Kuyu temel projelerinde yılların tecrübesiyle hizmetinizdeyiz

Türkiye’nin bir çok yerinde ve bazı dış ülkelerde yaptığımız uygulamalarımızla Midillioğlu Kuyu Temel markasıyla sektörde rüştümüzü ispatladık ve ülkemizde bu sistemin öncülerinden olduk. Yılların tecrübesine sahip firmamızın bünyesinde bulunan deneyimli mühendis ve ustalar temel yapılacak inşaat alanını etüt ettikten sonra en uygun projeyi çizerek binanın sağlam temellere oturmasını sağlamaktadır. Bir binanın sağlam olması için mutlaka kaliteli malzeme kullanılması gerekir, ancak hepsinden önemlisi sağlam bir temeli olması gereklidir. Ancak temelin de sağlam bir zemine oturtulması gerekmektedir.

Temel ne kadar sağlam olursa olsun inşaatın yapıldığı alanın da zemin etüdünün yapılmış depreme dayanıklı olduğu belgelendirilmiş bir zemin olması elzemdir. Türkiye’de kuyu temel projeleri ilk defa Ordu’lu mühendisler ve ustalar tarafından uygulanmış, sistemin başarılı olmasından sonra diğer illerde de uygulanmaya başlanmıştır. Sağlamlığı, güvenirliği, yer kaplamaması, depreme dayanıklı olması yanında maliyetinin düşük olması sebebiyle tercih edilen sistem giderek diğer temel çeşitlerinin yerini almaya başlamıştır. 

Kuyu Temel Özellikleri

Kuyu Temel Nedir?

İnşaat sahasındaki yapının bodrum kat kotunu bulmak için yapılan kuyu kazısıdır. Kuyu temel kazısı sadece sahadaki inşaat için değil, komşu parseller için de faydalı bir sistemdir.

Yer Kaybı Olmaz

Fore kazık gibi sistemlere nazaran kuyu temel kazısında yer kaybı olmaz. Demir donatı işleri ve kalıp işçiliği yapının projesine ve metrekaresine uygun şekilde yapılmaktadır. 

Maliyeti Düşüktür

Fore kazik ya da mini kazık ile yapılan inşaat temellerinde ek maliyetler olmak zorundadır. Ancak kuyu temel uygulamalarında ek maliyet olmadığından daha ucuz bir sistemdir.

Kuyu Temel Sağlamdır

Çok sağlam ve çok güçlü bir temeldir. 3×1.5, 3×2 ölçülerinde dikdörtgen, 2×2, 3×3 kare veya 1.5×3, 2×3 dikey dikdörtgen şeklinde arazi yapısına en uygun olacak şekilde yapılır.

İstinat İçin Uygundur

Sistem sadece binanın taşıyıcıları için değil, aynı zamanda istinat perdeleri için de kullanılabilir. İstinat duvarları bir binaya başlamadan önce mutlaka yapılmış olmalıdır.

Depreme Dayanıklıdır

Bilindiği gibi ülkemiz deprem kuşağında olduğundan her an bir depremle karşılaşmak mümkündür. Kuyu temel sistemleri çok şiddetli depremlere bile dayanıklı olarak inşa edilir.

Tercih Sebebidir

Sistem son zamanlarda özellikle yer kaybını önlemek ve inşaat maliyetini en aza indirmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerinde önemli ölçüde tercih edilmeye başlanmıştır.

Viyadük İçin Uygundur

30-40 metre derinliğe varabilen viyadük ayaklarının sağlam zemine oturması şarttır. Keson temel sistemiyle ayaklar birbirine bağlanarak tek parça olmasını sağlamak mümkündür.

Maliyeti Düşüktür

Fore kazik ya da mini kazık ile yapılan inşaat temellerinde ek maliyetler olmak zorundadır. Ancak kuyu temel uygulamalarında ek maliyet olmadığından daha ucuz bir sistemdir.

Kuyu Temel Sisteminin Kullanıldığı Diğer Alanlar

tarihi kazılar

Tarihi Kazılar

arihi kazılar bazen çok derin olabildiği için çökme ihtimali daha fazla olabilmektedir. Çökmenin olmaması için kuyu temel sistemiyle önlem almak gerekmektedir.

kanal galerileri

Kanal Galerileri

u kanalları yapılırken bazı kesimlerde yanlara doğru galeriler oluşturulması gerekir. Bu galerilerin en dayanıklısı kuyu temel projeleridir.

tünel bacaları

Tünel Bacaları

Tünel bacaları, tünellerin havalandırılması ve duman, gaz veya ısı gibi istenmeyen maddelerin tünelden uzaklaştırılması için kullanılan yapısal öğelerdir.

kuyu temel

İksa yöntemlerinden biri olan  kuyu temel  çalışmaları genelde bitişik nizam yapılarda yer kaybını en aza indirgemek için yapılan uygulamalardır. Ülkemizde son zamanlarda artan kentsel dönüşüm projelerinde oldukça fazla kullanılmaya başlanan kuyu temel sistemi yapı firmalarının vazgeçilmezi arasındadır. İnşaat sektöründe işçiliğin en tehlikeli boyutlarda yapıldığı ve emeğin en bol olduğu işler arasında yer almaktadır. Projelerde can ve mal kaybını önlemek adına yapılan bu çalışmanın maddi boyutu diğer iksa yöntemlerine göre daha ekonomiktir. 

Kuyu temel inşaat projesinin hafriyat çalışmasından önce komşu parselleri yolların toprak kaymasını önlemek için iksa perdesi bunun yanı sıra yapılacak kuyu temel perdenin binanın ana taşıyıcı perde görevini yapması diğer iksa çalışmalarında fore kazık , mini kazık gerek kalmaz ve değerli olan arsanızın m2 yer kaybını önlenmiş olur. İksa çalışması fore kazık veya mini kazık olduğunda hafriyat çalışmasından sonra tekrar yapılacak betonarme perde ek bir maliyet işçilik ve malzeme gideriniz olacaktır fore kazık,mini kazık yapıldığında alan mevcut m2 azalma olacaktır.

Kuyu perde ve kuyu temel uygulamasında proje içindeki iksa ve ana taşıyıcı perde imalatı yapılarak maliyet en az indirilir.kuyu temel istenilen projelerde statik mühendisi zemin etüd analiz sonuçlarına bakarak proje içersindeki kolon aplikasyonları gözden geçirerek kuyu anonaları ebatlarını, sıralarını numaralandırılır.kuyu ölçüleri 3mx2m, 3mx1,5m, gibi ölçüler değişe bilir her projede kuyu temel uygulaması örnek bir proje verecek olursak, 21m cephe uzunlukta 7 adet kuyu oluşturmak gerekir 3m kuyulardan sıralama göre yapılacak kuyuların sıra numaralandırılır ilk önce 1,3,5,7 kazılır.(1). kuyu kazı esnasından kullanılan iksa kerestesi kaset haline getirilir ve kamalar çakılır.kazı çıkan hafriyatı çıkarması için inşaat vinç kullanılır. Kova ile çekilir el arabası yardımı ile kuyu çevresinden uzaklaştırılır.

Kuyu temel kazı el aletleri ile devam eder her 120 cm derinlik sağlandığında tekrar iksa kerestesi ile kaset çevrilir ve böylece istenilen – nihai kazı koduna kadar güvenlik alınarak devam eder. istenilen – kod seviyesine ulaştıktan sonra inşaat statik projesindeki yapılması istenilen ø8-32 kalınlıkta demir donatı bağlanarak demir işçiliği son bulur.2. numaralı kuyu için tevzi demir filizler istenilen belli ararlıklarla bırakılır inşaat kalıp çakılarak beton dökülür 1nci kuyu biter ve sıralamadaki 3ncü kuyu başlanır.sıralamadaki 1,3,5,7 beton döküldükten sonra sıradaki 2,4,6 kuyular açılır tevzi demir filizleri donatılara bağlanarak betonarmenin sürekliliğini ve yükün aktarımında yardımcı olur