0533 090 08 85

Midillioğlu Kuyu Temel

Kuyu temel projelerinde yılların tecrübesiyle hizmetinizdeyiz 

Türkiye'nin bir çok yerinde ve bazı dış ülkelerde yaptığımız kuyu temel uygulamalarımızla Midillioğlu Kuyu Temel markasıyla sektörde rüştümüzü ispatladık ve ülkemizde bu sistemin öncülerinden olduk. Yılların tecrübesine sahip firmamızın bünyesinde bulunan deneyimli mühendis ve ustalar kuyu temel yapılacak inşaat alanını etüt ettikten sonra en uygun projeyi çizerek binanın sağlam temellere oturmasını sağlamaktadır. Bir binanın sağlam olması için mutlaka kaliteli malzeme kullanılması gerekir, ancak hepsinden önemlisi sağlam bir temeli olması gereklidir. Kuyu temel en sağlam temel çeşitlerinden biridir, ancak temelin de sağlam bir zemine oturtulması gerekmektedir. Kuyu temel ne kadar sağlam olursa olsun inşaatın yapıldığı alanın da zemin etüdünün yapılmış depreme dayanıklı olduğu belgelendirilmiş bir zemin olması elzemdir. 

KUYU TEMELİ İŞİNİZİ BU SİSTEMİN MUCİDİ ORDU'LU USTALARIN ELİNE BIRAKIN

Türkiye'de kuyu temel projeleri ilk defa Ordu'lu mühendisler ve ustalar tarafından uygulanmış, sistemin başarılı olmasından sonra diğer illerde de uygulanmaya başlanmıştır. Sağlamlığı, güvenirliği, yer kaplamaması, depreme dayanıklı olması yanında maliyetinin düşük olması sebebiyle tercih edilen kuyu temel sistemi giderek diğer temel çeşitlerinin yerini almaya başlamıştır.


Kuyu Temel Nedir?

Kuyu Temel inşaat sahasındaki yapının bodrum kat kotunu bulmak için yapılan kuyu kazısıdır. Kuyu temel kazısı sadece sahadaki inşaat için değil, komşu parseller için de faydalı bir sistemdir.

Kuyu Temelde Yer Kaybı Olmaz

Fore kazık mini kazık gibi sistemlere nazaran kuyu temel kazısında yer kaybı olmaz. Demir donatı işleri ve kalıp işçiliği yapının projesine ve metrekaresine uygun şekilde yapılmaktadır. 

Kuyu Temel Maliyeti Düşüktür

Fore kazik ya da mini kazık ile yapılan inşaat temellerinde ek maliyetler olmak zorundadır. Ancak kuyu temel uygulamalarında ek maliyet gerekmediğinden daha ucuz bir sistemdir.

Kuyu Temel Sağlamdır

Kuyu temel sağlam ve çok güçlü temeldir. 3×1.5, 3×2 ölçülerinde dikdörtgen, 2×2, 3×3 kare veya 1.5×3, 2×3 dikey dikdörtgen şeklinde arazi yapısına en uygun olacak şekilde yapılır.

Kuyu Temel İstinat İçin Kullanılabilir

Kuyu temel sistemi sadece binanın taşıyıcıları için değil, aynı zamanda istinat perdeleri için de kullanılabilir. İstinat duvarları bir binaya başlamadan önce mutlaka yapılmış olmalıdır.

Kuyu Temel Güvenlidir

İnşaat kazılarına başlamadan önce kuyu perde sistemi yapılarak olası göçüklerin önlemi alınmış olur. Böylece inşaat alanı ve iş güvenliği sağlandıktan sonra inşaata başlanır.

Kuyu Temel Tercih Sebebidir

Kuyu temel sistemi son zamanlarda özellikle yer kaybını önlemek ve inşaat maliyetini en aza indirmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerinde önemli ölçüde tercih edilmeye başlanmıştır.

Kuyu Temel Viyadük İçin Uygundur

30-40 metre derinliğe varabilen viyadük ayaklarının sağlam zemine oturması şarttır. Keson kuyu temel sistemiyle ayaklar birbirine bağlanarak tek parça olmasını sağlamak mümkündür.

Kuyu Temel Depreme Dayanıklıdır

Bilindiği gibi ülkemiz deprem kuşağında olduğundan her an bir depremle karşılaşmak mümkündür. Kuyu temel sistemleri çok şiddetli depremlere bile dayanıklı olarak inşa edilir.

Kuyu Temel Sisteminin Kullanıldığı Diğer Alanlar

Midillioğlu Kuyu Temel İnşaat olarak sektörde yılların verdiği deneyim ve sektörde söz sahibi olan bir firma olma azmimizle başta konut temel inşatlarında olmak üzere heyelan bölgelerinde araziyi korumak amacıyla kütle beton, kuyu perde beton, yol yapım çalışmalarında kuyu perde sistemiyle istinat duvarları, kolon kuyuları ve tüm alt yapı çalışmalarında önceliğimiz kaliteli işçilik ve malzeme ile sağlam, güvenilir bir imaj bırakmak ve tercih edilmek istiyoruz. 

Tarihi kazılarda kuyu temel uygulaması

Tarihi Kazılar

Tarihi kazılar bazen çok derin olabildiği için çökme ihtimali daha fazla olabilmektedir. Çökmenin olmaması için kuyu temel sistemiyle önlem almak gerekmektedir.

Kanal galerilerinde kuyu temel uygulaması

Kanal Galerileri

Su kanalları yapılırken bazı kesimlerde yanlara doğru galeriler oluşturulması gerekir. Bu galerilerin en dayanıklısı kuyu temel projeleridir.

Kuyu temel ile istinat duvarı yapımı

İstinat Duvarları

Bir inşaat kazısı yapıldığında toprak kaymalarını önlemek için istinat duvarları yapmak gerekir. Kuyu temel ile yapılan duvarlar  oldukça sağlamdır.

Kuyu temel ile aluminyum billet kuyusu

Alüminyum Billet Kuyusu

Kuyu temel yöntemiyle açılan su kuyusu

Su Kuyusu 

Tünel bacalarında kuyu temel kullanımı

Tünel Bacaları

Kuyu temel çalışmaları

İksa yöntemlerinden biri olan  kuyu temel  çalışmaları genelde bitişik nizam yapılarda yer kaybını en aza indirgemek için yapılan uygulamalardır. Ülkemizde son zamanlarda artan kentsel dönüşüm projelerinde oldukça fazla kullanılmaya başlanan kuyu temel sistemi yapı firmalarının vazgeçilmezi arasındadır. İnşaat sektöründe işçiliğin en tehlikeli boyutlarda yapıldığı ve emeğin en bol olduğu işler arasında yer almaktadır. Projelerde can ve mal kaybını önlemek adına yapılan bu çalışmanın maddi boyutu diğer iksa yöntemlerine göre daha ekonomiktir. 

Kuyu temel inşaat projesinin hafriyat çalışmasından önce komşu parselleri yolların toprak kaymasını önlemek için iksa perdesi bunun yanı sıra yapılacak kuyu temel perdenin binanın ana taşıyıcı perde görevini yapması diğer iksa çalışmalarında fore kazık , mini kazık gerek kalmaz ve değerli olan arsanızın m2 yer kaybını önlenmiş olur. İksa çalışması fore kazık veya mini kazık olduğunda hafriyat çalışmasından sonra tekrar yapılacak betonarme perde ek bir maliyet işçilik ve malzeme gideriniz olacaktır fore kazık,mini kazık yapıldığında alan mevcut m2 azalma olacaktır.kuyu perde ve kuyu temel uygulamasında proje içindeki iksa ve ana taşıyıcı perde imalatı yapılarak maliyet en az indirilir.kuyu temel istenilen projelerde statik mühendisi zemin etüd analiz sonuçlarına bakarak proje içersindeki kolon aplikasyonları gözden geçirerek kuyu anonaları ebatlarını , sıralarını numaralandırılır.kuyu ölçüleri 3mx2m , 3mx1,5m , gibi ölçüler değişe bilir her projede kuyu temel uygulaması örnek bir proje verecek olursak , 21m cephe uzunlukta 7 adet kuyu oluşturmak gerekir 3m kuyulardan sıralama göre yapılacak kuyuların sıra numaralandırılır ilk önce 1,3,5,7 kazılır.(1). kuyu kazı esnasından kullanılan iksa kerestesi kaset haline getirilir ve kamalar çakılır.kazı çıkan hafriyatı çıkarması için inşaat vinç kullanılır. Kova ile çekilir el arabası yardımı ile kuyu çevresinden uzaklaştırılır.kuyu temel kazı el aletleri ile devam eder her 120 cm derinlik sağlandığında tekrar iksa kerestesi ile kaset çevrilir ve böylece istenilen - nihai kazı koduna kadar güvenlik alınarak devam eder.istenilen - kod seviyesine ulaştıktan sonra inşaat statik projesindeki yapılması istenilen ø8-32 kalınlıkta demir donatı bağlanarak demir işçiliği son bulur.2. numaralı kuyu için tevzi demir filizler istenilen belli ararlıklarla bırakılır inşaat kalıp çakılarak beton dökülür 1nci kuyu biter ve sıralamadaki 3ncü kuyu başlanır.sıralamadaki 1,3,5,7 beton döküldükten sonra sıradaki 2,4,6 kuyular açılır tevzi demir filizleri donatılara bağlanarak betonarmenin sürekliliğini ve yükün aktarımında yardımcı olur

Bize Ulaşın

Adres : Çağlayan Mah. Taş Ocağı cad. No:107/2 Kağıthane İSTANBUL

GSM : 0533 090 08 85

Tel : 0264 278 54 24

Email : destek@midillioglukuyutemel.com

Web Tasarım: Horizon